Over smaak valt niet te twisten. Maar welke factoren zijn eigenlijk van invloed op onze smaak? In het boek ‘Hoe zwaar is licht’ gaat cultuursocioloog Julian Schaap in op dit
complexe vraagstuk.

 

Julian Schaap is als docentpromovendus werkzaam op de afdeling Kunst- en Cultuurwetenschappen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en is co-auteur van het boek Hoe zwaar is licht.