In 2010 werd in Nederland de leeftijdsgrens waarop te vroeggeboren baby’s behandeld mochten worden verlaagd. Daar waar artsen eerst een behandeling startten vanaf 26 weken kunnen baby’s nu al zo vroeg als 24 weken oud behandeld worden. Brenda van Osch spreekt met oog op deze ontwikkeling over een dilemma. ‘Je wilt zoveel mogelijk kinderen een mooie kans geven natuurlijk. Dus als je ze kan redden dan doe je dat in principe. Maar ergens moet je een grens trekken’. Hier voegt van Osch aan toe dat wanneer je te vroeg geboren baby’s gaat behandelen je de kans hebt dat je ze een naar een leven vol handicaps leidt. Van Osch is ervaringsdeskundige op het gebied van vroeggeboorte. Ze praat over haar eigen ervaringen met haar te vroeg geboren kind Eva en over de complicaties en beslissingen waar ouders | tegenover kunnen komen te staan. Voor meer informatie over Brenda van Osch en het door haar geschreven boek ‘Het onvoltooide kind‘ ga naar

https://www.uitgeverijbalans.nl/boeken/het-onvoltooide-kind/

Het onvoltooide kind